• Trọng lượng 14,72Kg
  • Công suất thực 85W
  • Bảo hành 12 tháng
  • Trọng lượng 22Kg
  • Công suất thực 200W
  • Bảo hành 12 tháng
  • Trọng lượng 21Kg
  • Công suất thực 200W
  • Bảo hành 12 tháng
Xem thêm sản phẩm